Läkarbanken - sidhuvud
 

Välkommen till Läkarbanken!

Du har kommit till Läkarbankens ingångssida.

Det som i dagligt tal kallas Läkarbanken är egentligen två Läkarbanker med nära koppling till varandra.

Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden är en stiftelse som har nära anknytning till Rotaryklubbarna runt om i Sverige, vars målsättning är att förbättra levnadsvillkor i partnerskap med lokalbefolkningen. Den läkarbanken jobbar främst med primärvård, utbildning i hälsovård och tillgång till rent vatten i västra Kenya dit svenska läkare åker och arbetar. Rotarys Läkarbank skickar också ut tandläkare till Kenya.

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell förening vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Föreningen skickar läkare till olika sjukhus, främst missionssjukhus. I något fall bidrar de också med medicinsk personal till Erikshjälpens projekt.

Så började allt

1988 startade Lars Braw, tidningsman och eldsjäl, Rotarys Läkarbank. En bank av frivilliga läkare som skulle åka ut och hjälpa den fattiga och sjuka befolkningen i Kenya där det inte fanns någon annan läkarvård att finna. För att kunna utveckla verksamheten ytterligare vände sig Lars Braw till Erikshjälpen och bad om hjälp. Detta blev startskottet till Skandinaviska Läkarbanken som bildades 1990.

Klicka på loggan för den Läkarbank som du vill läsa mer om:

Rotarys Läkarbank logo Skandinaviska Läkarbanken logo


De båda Läkarbankerna har ett gemensamt register över de läkare som anmält intresse för att åka ut. I övrigt finns man i varsitt kontor med varsin koordinator.

Kontakta Rotary Doctors

Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn

0383-46 74 80 eller info@rotarydoctors.se.

Kontakta Skandinaviska Läkarbanken

Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna

0383-46 74 80 eller info@doctorbank.se.