Läkarbanken - sidhuvud
 

Välkommen till Läkarbanken!

Du har kommit till Läkarbankens ingångssida.

Det som i dagligt tal kallas Läkarbanken är egentligen två Läkarbanker med ett gemensamt kansli.

Rotarys Läkarbank är en stiftelse som har nära anknytning till Rotaryklubbarna runt om i Sverige. Den läkarbanken har flera olika jeeplinjer, med mobila hälsokliniker, i Kenya dit svenska läkare åker och arbetar. Rotarys Läkarbank skickar också ut tandläkare till två olika kliniker i Kenya.

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Skandinaviska Läkarbanken skickar läkare till olika sjukhus, främst missionssjukhus och rekryterar också personal till en del av Erikshjälpens projekt.

1988 startade Lars Braw, tidningsman och eldsjäl, Rotarys Läkarbank. En bank av frivilliga läkare som skulle åka ut och hjälpa den fattiga och sjuka befolkningen i Kenya där det inte fanns någon annan läkarvård att finna. För att få utveckla verksamheten vände sig Lars Braw till Erikshjälpen och så bildades Skandinaviska Läkarbanken.

Klicka på loggan för den Läkarbank som du vill läsa mer om:

Rotarys Läkarbank logo Skandinaviska Läkarbanken logo


De båda Läkarbankerna har ett gemensamt kansli med en koordinator.

Kontakta kansliet genom e-post: info@doctorbank.se

eller telefon: 0383 - 46 74 80

Adressen är Box 1, 570 15 Holsbybrunn,

Besöksadressen är Bergmossevägen 5, Holsbybrunn.